Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » Home

About us

Center of Social and Psychological Sciences (CSPS) was established on 1.10.2015 by a merger of three research facilities: Institute of Social Sciences, Institute of Forecasting and Institute of Experimental Psychology. The main goal of CSPS is to conduct research, gather, process and broaden scientific information. CSPS SAS is focused on interdisciplinary primary and applied research in following areas:


a) History, sociology, economics, demography and demo-geography, socio-cultural and socio-political aspects and its relations to development of Slovakia in central European context
b) Slovak history of 20. century, mostly development of ethnic minorities in Slovakia and in near boarder regions of our neighbor countries in the context of European history
c) Social psychology, organizational psychology, cognitive psychology, neuropsychology and school psychology
d) Psychological processes of personality with the goal of understanding psychological aspects of optimal human functioning in various life situations: work, problem solving, strain situations, decision making, educations, micro - and macro – social interactions
e) Theoretical, methodological and conceptual problems of forecasting of Slovak society development in national and global context
f) Socio-economical dimension of global and environmental changes, environmental management and space planning
g) Coevolution of instructional and technological change

News

26.10.2016

TVT: Reálna sebaobrana pre ženy

  Milé dámy, v rámci Týždňa vedy a techniky sme si pre vás v spolupráci s klubom Reálna sebaobrana Košice - RBSD Košice pripravili workshop zameraný na nácvik situačnej pozornosti, ktorej osvojenie si napomáha detekcii a vyhnutiu sa nebezpečenstva pokiaľ

25.10.2016

Stretnutie mladých historikov - „Migračné procesy v dejinách Európy: Kríza alebo úsvit civilizácie?“

Dňa 12. októbra sa uskutočnila v poradí už šiesta vedecká konferencia Stretnutie mladých historikov s názvom „Migračné procesy v dejinách Európy: Kríza alebo úsvit civilizácie?“  Na organizácii podujatia sa podieľali aj naše

24.10.2016

Prezentácia projetku: ,,Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou“

Dňa 14. októbra sa uskutočnila prezentácia projektu ,,Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou“. Tento projekt je súčasťou programu SK08 - Cezhraničná spolupráca: " Slovensko -

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 19, Year 2016, Issue 2

  • Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic
  • The selected aspects of a successful recruitment campaign for workers for the Eastern Slovak Ironworks
read

Volume 19, Year 2016, Issue 1

  • Nationalist activities Spiš inhabitants after establishment of Czechoslovak Republic
  • Oral history in concept of contemporary history and oral history in Czech Republic