Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » Home

About us

Center of Social and Psychological Sciences (CSPS) was established on 1.10.2015 by a merger of three research facilities: Institute of Social Sciences, Institute of Forecasting and Institute of Experimental Psychology. The main goal of CSPS is to conduct research, gather, process and broaden scientific information. CSPS SAS is focused on interdisciplinary primary and applied research in following areas:


a) History, sociology, economics, demography and demo-geography, socio-cultural and socio-political aspects and its relations to development of Slovakia in central European context
b) Slovak history of 20. century, mostly development of ethnic minorities in Slovakia and in near boarder regions of our neighbor countries in the context of European history
c) Social psychology, organizational psychology, cognitive psychology, neuropsychology and school psychology
d) Psychological processes of personality with the goal of understanding psychological aspects of optimal human functioning in various life situations: work, problem solving, strain situations, decision making, educations, micro - and macro – social interactions
e) Theoretical, methodological and conceptual problems of forecasting of Slovak society development in national and global context
f) Socio-economical dimension of global and environmental changes, environmental management and space planning
g) Coevolution of instructional and technological change

News

13.09.2016

Posedenie s Mgr. Davidom Kovaříkom, PhD.

V poslednom čase akoby sa u nás roztrhlo vrece s návštevníkmi. Jedným z nich bol aj Mgr. David Kovařík, PhD.  z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR., ktorý k nám zavítal v rámci riešenia bilaterálneho mobilitného projektu s názvom

12.09.2016

Návšteva z Japonska

Na náš ústav opäť zavítala výnimočná návšteva tentokrát až z Japonska. V rámci neformálneho stretnutia sme v priateľskej atmosfére debatovali o možnostiach výskumu etnicity a menšín s troma slovakistami: prof. Susumu Nagayo –

09.09.2016

Seminár: ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (1939 – 1945)

Dňa 8. septembra 2016 sa na pôde Spoločenskovedného ústavu CSPV v Košiciach uskutočnil vedecký seminár s názvom Školstvo a vzdelávanie v Slovenskej republike (1939 – 1945). Seminár je jedným z výstupov projektu VEGA Školstvo na Slovensku v rokoch 1.

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 19, Year 2016, Issue 2

  • Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic
  • The selected aspects of a successful recruitment campaign for workers for the Eastern Slovak Ironworks
read

Volume 19, Year 2016, Issue 1

  • Nationalist activities Spiš inhabitants after establishment of Czechoslovak Republic
  • Oral history in concept of contemporary history and oral history in Czech Republic