Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » Home

About us

Center of Social and Psychological Sciences (CSPS) was established on 1.10.2015 by a merger of three research facilities: Institute of Social Sciences, Institute of Forecasting and Institute of Experimental Psychology. The main goal of CSPS is to conduct research, gather, process and broaden scientific information. CSPS SAS is focused on interdisciplinary primary and applied research in following areas:


a) History, sociology, economics, demography and demo-geography, socio-cultural and socio-political aspects and its relations to development of Slovakia in central European context
b) Slovak history of 20. century, mostly development of ethnic minorities in Slovakia and in near boarder regions of our neighbor countries in the context of European history
c) Social psychology, organizational psychology, cognitive psychology, neuropsychology and school psychology
d) Psychological processes of personality with the goal of understanding psychological aspects of optimal human functioning in various life situations: work, problem solving, strain situations, decision making, educations, micro - and macro – social interactions
e) Theoretical, methodological and conceptual problems of forecasting of Slovak society development in national and global context
f) Socio-economical dimension of global and environmental changes, environmental management and space planning
g) Coevolution of instructional and technological change

News

18.04.2018

Doktorandky histórie na konferencii v Hradci Králové.

V dňoch  4. a 5. apríla 2018 sa naše doktorandky histórie Miroslava Gallová a Marianá Tkáčová aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Konferencia sa konala v

13.04.2018

Darovanie krvi 11.4.2018

Dňa 11.4.2018 sa už tradične konalo jarné darovanie krvi, ktoré organizačne zastrešoval riaditeľ Neurobiologického ústavu SAV RNDr. Ján Gálik, CSc. Za náš ústav krv darovali kolegovia Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.,  Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

12.04.2018

Konferencia CSPV SAV Stará Lesná 2018

V dňoch 5. - 6. apríla 2018 sa v kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej stretol celý kolektív Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Tento ročník organizačne zastrešil práve Spoločenskovedný ústav v Košiciach. Vedeckých pracovníkov a

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 21, Year 2018, Issue 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling