Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » Home

About us

Center of Social and Psychological Sciences (CSPS) was established on 1.10.2015 by a merger of three research facilities: Institute of Social Sciences, Institute of Forecasting and Institute of Experimental Psychology. The main goal of CSPS is to conduct research, gather, process and broaden scientific information. CSPS SAS is focused on interdisciplinary primary and applied research in following areas:


a) History, sociology, economics, demography and demo-geography, socio-cultural and socio-political aspects and its relations to development of Slovakia in central European context
b) Slovak history of 20. century, mostly development of ethnic minorities in Slovakia and in near boarder regions of our neighbor countries in the context of European history
c) Social psychology, organizational psychology, cognitive psychology, neuropsychology and school psychology
d) Psychological processes of personality with the goal of understanding psychological aspects of optimal human functioning in various life situations: work, problem solving, strain situations, decision making, educations, micro - and macro – social interactions
e) Theoretical, methodological and conceptual problems of forecasting of Slovak society development in national and global context
f) Socio-economical dimension of global and environmental changes, environmental management and space planning
g) Coevolution of instructional and technological change

News

02.02.2017

Denisa Fedáková sa stala riaditeľkou Centra spoločenských a psychologických vied SAV

Predsedníctvo SAV na svojom 43. zasadnutí dňa 12. januára 2017 schválilo vymenovanie Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. do funkcie riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV s účinnosťou od 1. februára 2017 na obdobie štyroch  rokov. Menovanie sa

18.01.2017

Slovensko sa zapojí do 8. kolo ESS

Slovensko počas konferencie Globálne megatrendy potvrilo svoju účasť na 8. kole ESS (European Social Survey). Na konferencii zazneli aj príspevky našich kolegov: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Mgr. Denis Fedáková, PhD. a Mgr. Michal Kentoš, PhD. Viac informácii sa

01.01.2017

Výstava: Ako sa žilo vašim vrstevníkom v roku 1989

Dňa 17. novembra sa vďaka šikovnosti našej kolegyne Kláry Kohoutovej uskutočnila výstava „Ako sa žilo vašim vrstevníkom v roku 1989“. Fotografie z výstavy si možete pozrieť

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 19, Year 2016, 4

  • Mother tongue in the values among young people with the Slovak nationality in Croatia and Serbia
  • Ethno-cultural Aspects of National life of Young People of Slovak nationality in Croatia and Serbia (theory and empirism)
read

Volume 19, Year 2016, Issue 3

  • Three Regimes – Three Interpretations. Life of Ľudovít Štúr in Czechoslovak and Slovak History Textbooks Used in 1918 – 1989
  • The German state reformed secondary school in Levoča in the 1920s and 1930s and the activities of its students in the association Pfadfinderverein