Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Home

O nás

 

Aktuality

10.05.2016

Konferencia Centra spoločenských a psychologických vied SAV

V dňoch 2-3. mája 2016 sa v Kongresovom centre Smolenice SAV uskutočnilo historicky prvé oficiálne stretnutie zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktoré vzniklo 1.10.2015 zlúčením Ústavu experimentálnej psychológie, Spoločenskovedného

06.05.2016

Ženy a muži na trhu práce (5.5.2016)

Naša kolegyňa Denisa Fedáková, hovorila pre rádio Regina o mužoch a ženách na trhu

06.04.2016

Konferencia: Hradec Králové (30-31.3.2016)

Doktorandi oddelenia histórie sa zúčastnili konferencie: ČESKÉ, SLOVENSKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY DVACÁTÉHO STOLETÍ. Podujatie sa konalo v Hradci Králové 30 – 31.3.2016. Viac informácií o konferencii nájdete

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)