Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » News

News

Hľadajú sa noví doktorandi a nové doktorandky !

Ak máš záujem o doktorandské štúdium v Centre spoločenských a psychologických vied SAV, potom čítaj ďalej !     Viac informácii ohľadne podmienok prijatia na doktorandské štúdium nájdeš na týchto ... čítaj viac

Infografika za mesiac apríl 2018

... čítaj viac

Doktorandky histórie na konferencii v Hradci Králové.

V dňoch  4. a 5. apríla 2018 sa naše doktorandky histórie Miroslava Gallová a Marianá Tkáčová aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Konferencia sa konala v ... čítaj viac

Darovanie krvi 11.4.2018

Dňa 11.4.2018 sa už tradične konalo jarné darovanie krvi, ktoré organizačne zastrešoval riaditeľ Neurobiologického ústavu SAV RNDr. Ján Gálik, CSc. Za náš ústav krv darovali kolegovia Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.,  Mgr. Denisa Fedáková, PhD. ... čítaj viac

Konferencia CSPV SAV Stará Lesná 2018

V dňoch 5. - 6. apríla 2018 sa v kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej stretol celý kolektív Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Tento ročník organizačne zastrešil práve Spoločenskovedný ústav v Košiciach. Vedeckých pracovníkov a ... čítaj viac

„Roadshow“ mladých vedcov po školách

V rámci projektu „Roadshow“ mladých vedcov po školách vyrazila vo štvrtok 8.3.2018 na „roadshow“ po gymnáziách na východnom Slovensku naša doktorandka Zuzana Kožárová. Spoločne s dvomi ďalšími doktorandkami z ... čítaj viac

Ako sa študenti SPŠE pripravovali na svet práce.

V utorok, 20. 2. 2018 si pripravili pracovníci ústavu Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. a Mgr. Michal Kentoš, PhD. pre študentov SPŠ elektrotechnickej v Košiciach workshop na tému „Pripravte sa na svet práce“. Cieľom bolo pomôcť študentom končiacich ... čítaj viac

Nová publikácia Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí.

Svetlo sveta uzrela nová publikácia s názovom: Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí, ktorej autormi sú Štefan Šutaj, Nikola Regináčová, Lucia Heldáková. Ide o ... čítaj viac

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 21, Year 2018, Issue 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling