Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » SUBMENU » Photogallery » Researchers' Night 2014

Researchers' Night 2014

Zamestnanci a doktorandi Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach sa tohto roku už po tretí krát zúčastnili popularizačného podujatia Noc výskumníkov, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 2014 v OC Optima v Košiciach. Prácu oddelenia sociálnej psychológie prezentoval SvÚ SAV v stánku "Odhaľte tajomstvá psychológie". Oddelenie histórie SvÚ SAV v spolupráci s Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach ponúklo pohľad do časov dávno minulých v stánku "Cesta do minulosti". Z bohatej účasti na podujatí sa veľmi tešíme a vidíme sa budúci rok:)

Viac informácií získate na stránke Noci výskumníkov 2014 - http://www.nocvyskumnikov.sk/.

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 20, Year 2017, Issue 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
read

Volume 20, Year 2017, Issue 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students