Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » SUBMENU » Photogallery » Week of Science and Technology 2014

Week of Science and Technology 2014

V rámci Týždňa vedy a techniky 2014 si pre vás Spoločenskovedný ústav SAV pripravil besedu. V príjemnom prostredí kaviarne Café Dias sme sa rozprávali o tom, ako bezpečne sa cítia obyvatelia Slovenskej republiky, čo ovplyvňuje ich úroveň vnímaného bezpečia, prečo majú ženy väčší strach ako muži a podobne. Rozprávali sme sa aj o vývoji vzťahov v rámci školskej triedy. Beseda sa konala vo štvrtok (13.11) od 17:30 do cca. 20:00 v Café Dias - Paláci kníh na Hlavnej 72 v Košiciach (kaviareň v kníhkupectve Pantha Rhei). Ďakujeme Vám za účasť a výhercom gratulujeme.

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 21, Year 2018, Issue 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling