Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » SUBMENU » Photogallery » Week of Science and Technology 2014

Week of Science and Technology 2014

V rámci Týždňa vedy a techniky 2014 si pre vás Spoločenskovedný ústav SAV pripravil besedu. V príjemnom prostredí kaviarne Café Dias sme sa rozprávali o tom, ako bezpečne sa cítia obyvatelia Slovenskej republiky, čo ovplyvňuje ich úroveň vnímaného bezpečia, prečo majú ženy väčší strach ako muži a podobne. Rozprávali sme sa aj o vývoji vzťahov v rámci školskej triedy. Beseda sa konala vo štvrtok (13.11) od 17:30 do cca. 20:00 v Café Dias - Paláci kníh na Hlavnej 72 v Košiciach (kaviareň v kníhkupectve Pantha Rhei). Ďakujeme Vám za účasť a výhercom gratulujeme.

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 20, Year 2017, Issue 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
read

Volume 20, Year 2017, Issue 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students