Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Staff » Mgr. Michal Kentoš, PhD. » Vybrané publikácie: od roku 2011

Vybrané publikácie: od roku 2011

2015

FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - VÝROST, Jozef. Baking the ESS: A Slovak recipe with a 10-year perspective. In Hopes and anxieties in Europe : six waves of the European social survey. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2015, p. 199-215. ISBN 978-3-631-65167-4. Typ: ABC

KENTOŠ, Michal. Vnímanie bezpečia vo vzťahu k sledovaniu médií, dôvery v políciu a súdy a úrovni kriminality. In Sociálne procesy a osobnosť 2014 : človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015, s. 205-2015. ISBN 978-80-89524-18-1. VEGA č. 2/0173/12 "Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti". Dostupné na internete: <http://www.spao.sk/data/uploads/zbornik-spao-2014.pdf>. Typ: AEDA

2014

KENTOŠ, Michal. Kontexty vnímania bezpečia. In Psychologické súvislosti vnímania bezpečia. - Prešov : Universum-EU, 2014, s. 7-18. ISBN 978-80-89046-88-1. Typ: ABD

KENTOŠ, Michal. Vnímanie bezpečia vo vzťahu k úrovni kriminality, sledovaniu médií a dôvery v políciu a súdy. In Psychologické súvislosti vnímania bezpečia. - Prešov : Universum-EU, 2014, s. 55-66. ISBN 978-80-89046-88-1. Typ: ABD

KENTOŠ, Michal. Vývoj Škály vnímania bezpečia a preventívneho správania. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2014, roč. 17, č. 4, s. ISSN 1335-3608. VEGA č. 2/0173/12 „Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti“. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-17-rok-2014/4/>. Typ: ADFB

KENTOŠ, Michal - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Emocionálna inteligencia vysokoškolských študentov - komparatívna analýza. In Sociální procesy a osobnost 2013. Včera, dnes a zítra. : Sborník příspěvků. Conference Proceedings. Editori: M. Blatný, M. Jelínek, P. Květon, V. Nielsen, D. Vobořil. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014, s. 144-148. ISBN 978-80-86174-21-1. APVV SK-CZ-0173-11, VEGA 1/0637/12. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/files/sbornik13.pdf>. Typ: AEC

KENTOŠ, Michal. Pracovná motivácia manažérov a pracovníkov v Európe. In Psychologie práce a organizace 2013 : sborník mezinárodní konference [elektronický zdroj]. Martin Seitl, Lucie Vavrysová (eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 135-143. ISBN 978-80-244-3916-7. Typ: AEC

KENTOŠ, Michal - VÝROST, Jozef. Percepcia bezpečia vo vybraných krajinách Európy. In Sociální procesy a osobnost 2013. Včera, dnes a zítra. : Sborník příspěvků. Conference Proceedings. Editori: M. Blatný, M. Jelínek, P. Květon, V. Nielsen, D. Vobořil. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014, s. 149-153. ISBN 978-80-86174-21-1. VEGA č. 2/0173/12 „Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti". Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/files/sbornik13.pdf>. Typ: AEC

KENTOŠ, Michal. Zvládanie stresu manažérmi. In Psychológia práce a organizácie 2014 : zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie [elektronický zdroj]. Editori: Fedáková Denisa, Bozogáňová Miroslava, Ištoňová Lucia. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014, s. 161-168. ISBN 978-80-89524-15-0. VEGA, projekt č. 2/0173/12 „Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti". Typ: AED

Psychologické súvislosti vnímania bezpečia. Michal Kentoš a spol. Prešov : Universum-EU, 2014. 116 s. VEGA č. 2/0173/12 "Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti". ISBN 978-80-89046-88-1. Typ: FAI

2013

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - KENTOŠ, Michal - KOPANIČÁKOVÁ, Miroslava - FECKOVÁ, Jana. Atribúty vnímania bezpečia. In VÝROST, Jozef. Európska sociálna sonda (ESS) 6. kolo na Slovensku. - Prešov : Universum, 2013, s. 161-184. ISBN 978-80-89046-80-5. Typ: ABD

HUSOVSKÁ, Daniela - KENTOŠ, Michal. Vnímané bezpečie u žien a porovnanie matiek žijúcich s partnerom a bez partnera. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2013, roč. 16, č. 2, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2013/2/6029/>. Typ: ADFB

KENTOŠ, Michal. Sledovanie médií a vnímanie bezpečia v Európe. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2013, roč. 16, č. 1, s. ISSN 1335-3608. VEGA projekt č. 2/0173/12 „Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti“. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2013/1/6017/>. Typ: ADFB

2012

KENTOŠ, Michal. Sociálne prostredie organizácie. In KOLLÁRIK, Teodor - LETOVANCOVÁ, Eva - VÝROST, Jozef. Psychológia práce a organizácie. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 122-134. ISBN 978-80-223-3078-7. Typ: ABD

KENTOŠ, Michal. Hodnotové orientácie. In VÝROST, Jozef. Európska sociálna sonda (ESS) 5. kolo na Slovensku. - Prešov : Universum, 2012, s. 181-201. ISBN 978-80-89046-75-1. Typ: ABD

KENTOŠ, Michal. Vnímanie bezpečia. In VÝROST, Jozef. Európska sociálna sonda (ESS) 5. kolo na Slovensku. - Prešov : Universum, 2012, s. 161-179. ISBN 978-80-89046-75-1. Typ: ABD

KENTOŠ, Michal. Vnímanie bezpečia Európanmi. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/1/5972/>. Typ: ADFB

ENTOŠ, Michal. Subjektívne a objektívne hodnotenie bezpečia v Európe. In Sociálne procesy a osobnosť 2012 : Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie. Editori: Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 240-246. ISBN 978-80-88910-40-4. Typ: AED
KENTOŠ, Michal. Subjektívne a objektívne hodnotenie bezpečia v Európe. In Sociálne procesy a osobnosť 2012 : XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Zborník abstraktov. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 46. ISBN 978-80-88910-38-1. Typ: AFHA

VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal. Percepcia pracovných podmienok v Európe. Komparatívny pohľad v zrkadle výsledkov EWCS 2010. In Psychológia práce a organizácie 2012 : kniha abstraktov. - Košice : Katedra psychológie FF UPJŠ : Spoločenskovedný ústav SAV : Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK : Ústav na VV a VTOS, 2012, s. 26. Typ: AFHA

2011

FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - VÝROST, Jozef. The introduction of the euro currency in Slovakia and its reflection in the ESS R4 data. In Book of abstracts : 4th conference of the European Survey Research Association (ESRA). - Lausanne : Université de Lausanne, 2011, p. 95. Typ: AFG

Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov. Editori: Denisa Fedáková, Michal Kentoš. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. 1 CD-ROM (443 s.). ISBN 978-80-89524-01-3. Typ: FAI

FRANKOVSKÝ, Miroslav - KENTOŠ, Michal - LAJČIN, Daniel - SLÁVIKOVÁ, Gabriela. Zvládanie náročných situácií v manažérskej práci. In Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie [elektronický zdroj]. Ladislav Lováš, Margita Mesárošová (eds.). - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2011, s. 129-138. ISBN 978-80-7097-922-8. Dostupné na internete: <http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologicke-aspekty-a-kontexty-sebaregulacie.pdf>. Typ: AED

KENTOŠ, Michal - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Emocionálna a sociálna inteligencia mužov a žien. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2011, roč. 14, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2011/4/>. Typ: ADFB

KENTOŠ, Michal. Indikátory kvality života zamestnaných a nezamestnaných žien. In Konference psychologie práce a organizace 2011 [elektronický zdroj]. Božena Šmajsová Buchtová, Viktor Kulhavý, Jakub Procházka. - Brno : Masarykova Univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5490-5. Typ: AEC

KENTOŠ, Michal. Pracovná motivácia v medzinárodnom kontexte. In Sociálna inteligencia v manažmente školy a v pracovnom procese : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. Editor: Zuzana Birknerová. - Prešov : Fakulta manažmentu PU, 2011, s. 177-183. ISBN 978-80-555-0436-0. Typ: AED

VÝROST, Jozef - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal. Relationship betweenwelfare attitudes, political participation and civic engagement among women, young people and migrants. In Book of abstracts : PIDOP conference. Engaged citizens? Political participation and social engagement among youth, women, minorities and migrats, Bologna, May 11-12, 2011. - Bologna : Alma Mater Studiorum Universita di Bologna, 2011, p. 40. Typ: AFG

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling