Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Staff » doc. Milan Olejník, PhD. » Vybrané publikácie: do roku 2010

Vybrané publikácie: do roku 2010

Slovak report. General information on national minorities / Štefan Šutaj, Milan Olejník ; recenzent Janusz Reiter.
In: Law and Practice of Central European Countries in the Field of National Minorities Protection After 1989. - Warszawa : Center for International Relations, 1998. - ISBN 8386917466. - S. 269-321 [4,75 AH].
[ŠUTAJ, Štefan (50%) - OLEJNÍK, Milan (50%) ]

Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských premien / Alena Zeľová ... [et al.] ; recenzent Ján Podolák. - Bratislava : Veda, 1994. - 158 s. - ISBN 8022404055.
[ZEĽOVÁ, Alena - BAČOVÁ, Viera - HADUŠOVSKÁ, Slávka - HOMIŠINOVÁ, Mária - OLEJNÍK, Milan - PAUKOVIČ, Vladimír - ŠUTAJ, Štefan - VÝROST, Jozef]

Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku / Štefan Šutaj, Peter Mosný, Milan Olejník ; recenzenti Dagmar Čierna-Lantayová, Marián Gajdoš. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002. - 158 s. + 4 strany obrazovej prílohy. - ISBN 8022407313.
[ŠUTAJ, Štefan - MOSNÝ, Peter - OLEJNÍK, Milan]

Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953 / Soňa Gabzdilová-Olejníková, Milan Olejník ; recenzent Jan Pešek. - Bratislava : Spoločenskovedný ústav SAV : Slovenské národné múzeum : Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004. - 206 s. - ISBN 8096762192 (brož.).
[GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa (50%) - OLEJNÍK, Milan (50%) ]

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals