Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Staff » prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. » Vybrané publikácie: do roku 2010

Vybrané publikácie: do roku 2010

ŠUTAJ, Štefan. Magyarok csehszlovákiaban 1945 – 1948 között – kisebbségkutatás. Budapest : Lucidus Kiadó, 2008, 292 s.

ŠUTAJ Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20.storočí. Bratislava : Kalligram, 2012, 398 strán

ŠUTAJ Štefan et al. Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians). Prešov : Universum, 2011, 258s.

ŠUTAJ, Štefan. Magyar minority in Slovakia before and after the Second world war. In Slovakia in History. Edited by Mikuláš Teich, Dušan Kováč and Martin D. Brown. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010, p. 269-284.

ŠUTAJ Štefan. Rokovania medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvatelstva v období od ukončenia mierovej konferencie v Paríži do podpisu mierovej zmluvy. In.Petruf Pavol a kol. Slovensko a Československo v XX. storočí : vybrané kapitoly z dejín vnútornej i zahraničnej politiky. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, 2010. s. 203-225.

ŠUTAJ Štefan: Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku a jej identita po roku 1918. In:  Kiliánová Gabriela – Kowalská Eva – Krekovičová Eva (Eds.) My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: Veda, 2009, 416-439.
Popély Árpád – Štefan Šutaj – Szarka László: Beneš dekrétumok és a magyar kerdés 1945 – 1948. Budapešť: Attraktor,  2007.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling