Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Postgraduate Study » Mgr. Juraj Martonyik

Mgr. Juraj Martonyik

Meno: Mgr. Juraj Martonyik
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: martonyik@saske.sk
Oddelenie: Oddelenie sociálnej psychológie
Akademická kvalifikácia: Mgr., 2017, FF UPJŠ v Košiciach, odbor Psychológia

Oblasti vedeckého záujmu:

- Etnicita a jej prejavy v osobnosti, stereotypy, predsudky, marginalizované skupiny
- Interakcie medzi veľkými a malými sociálnymi skupinami
- Racionalizačné procesy u jednotlivcov

Téma: Súvislosť hodnotových orientácií a etnických postojov.
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

Projekty:

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals