Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » SUBMENU » Postgraduate Study » Mgr. Lucia Heldáková (en)

Mgr. Lucia Heldáková (en)

Name: Lucia Heldáková
Address: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: heldakova@saske.sk
Department: Department of history

Academic qualification: Mgr., 2015, FF UPJŠ v Košiciach, odbor: história – etická výchova

Areas of scientific interest:
- Slovak history after the Second World War
- Cultural history
- Czechoslovak-Hungarian population exchange in 1946


Investigator of domestic projects:
APVV č. 0035 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS, 2016 – 2020 – SvÚ SAV

Other (scientific and organizational activities, membership in editorial boards, awards):
Člen organizačného výboru konferencie  k problematike národnostnej politiky a národnostných vzťahov, v rámci riešenia projektu Agentúry pre podporu vedy a výskumu Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020)

Publications:
HELDÁKOVÁ, Lucia anotácia na knihu:
ČARNOGURSKÝ, Pavol. Súboj s komunizmom 2, Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015
Publikované v Človek a spoločnosť, č. 2, 2016

HELDÁKOVÁ, Lucia správa z vedeckej konferencie:
Divadlo v kontexte 70. rokov od ukončenia 2. svetovej vojny : správa z medzinárodnej konferencie, Košice, 18. september 2015.
Publikované v Mesto a dejiny, č. 2, 2015

ŠUTAJ, Štefan – HELDÁKOVÁ, Lucia. Čriepky zo života a kultúry povojnových Košíc.
Zadané do zborníka z vedeckej konferencie Divadlo v kontexte 70. rokov od ukončenia 2. svetovej vojny

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 20, Year 2017, Issue 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
read

Volume 20, Year 2017, Issue 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students