Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Postgraduate Study » Mgr. Veronika Pastrnáková

Mgr. Veronika Pastrnáková

Meno: Mgr. Veronika Pastrnáková
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: pastrnakova@saske.sk
Oddelenie: Oddelenie sociálnej psychológie
Akademická kvalifikácia: Mgr., 2017, FF UPJŠ v Košiciach, odbor Psychológia

Oblasti vedeckého záujmu:
- Etnicita a jej prejavy v osobnosti, stereotypy, predsudky, marginalizované skupiny
- Interakcie a sociálne fenomény v skupine
- Psycholingvistika a lingvistika
- Informačno – komunikačné technológie a ich vplyv na človeka a spoločnosť

Téma: Súvislosť hodnotových orientácií a etnických postojov.
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students