Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » Staff » doc. Milan Olejník, PhD.

doc. Milan Olejník, PhD.

Name: Milan Olejník
Address: Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: olejnik@saske.sk
Department: history
Academic qualification: Mgr. ; PhD.

Areas of scientific interest:

  • ethnic minorities in Czechoslovakia
  • history of Slovakia after year 1918     

Teaching and cooperation with universities (involving only Institute of Social Sciences):
International internships and visits: Brno, Filozofická fakulta Masarykovy university; Europäisches Netzwerk Erinnerung und Solidarität Warszawa; Slezský ústav Szleského zemského muzea v Opavě

Projects:

Principal investigator
:
• Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930 – 1938)

Investigator of international projects
• Minorities and foreign policy. The center for European Security Studies. Groningen. (1998-1999).
• Migrácia národnostných menšín na Slovensku a v Čechách v rokoch 1945 – 1954. (1998 -2001). Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha.
• Totalitarizmus a meze tolerance: na příkladu komunistického režimu a jeho vztahu k nedominantním společenstvím. MŠ ČR. (2004-2005).
• KSČ a radikální socialismus v Československu 1918 – 1989. ÚSD AV ČR. (2002-2005).

Investigator of domestic projects:
• Postavenie nemeckej minority v regióne Spiša v rokoch 1918-1948 a zmeny jej etnickej identity. VEGA MŠ SR a SAV, č. 2/4167/97. (1998- 2000).
• Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918, odraz geopolitických, hospodárskych a spoločenských zmien v historickej pamäti jej príslušníkov. VEGA MŠ SR a SAV, č. 2/7224/20. (2001-2003).
• Maďari a Nemci na Slovensku po roku 1918 (štát a menšiny, udalosti a vzťahy). VEGA MŠ SR a SAV, č. 2/3215/23. (2004-2006).
• Južné Slovensko v rokoch 1948-1953 so zameraním na postavenie maďarskej minority. VEGA MŠ SRa SAV, č. 2/6186/27. (2007-2009).
• Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) VEGA MŠ SR a SAV, č. 2/0117/09. (2010-2012).
• Dekréty E. Beneša a ich uplatňovanie na Slovensku. APVT, č. 51-015202. (2002-2004).
• Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti. ŠPVV, č. 028. (2003-2005).
• Maďarská menšina v procesoch transformácie spoločnosti po roku 1989. APVV, č. 51-047505. (2006-2008).
• Etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. (Grant VEGA MŠ PV a Š – SR a SAV, č. 1/0044/10 r. 2010 – 2011).

Publications:

Slovak report. General information on national minorities / Štefan Šutaj, Milan Olejník ; recenzent Janusz Reiter.
In: Law and Practice of Central European Countries in the Field of National Minorities Protection After 1989. - Warszawa : Center for International Relations, 1998. - ISBN 8386917466. - S. 269-321 [4,75 AH].
[ŠUTAJ, Štefan (50%) - OLEJNÍK, Milan (50%) ]

Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských premien / Alena Zeľová ... [et al.] ; recenzent Ján Podolák. - Bratislava : Veda, 1994. - 158 s. - ISBN 8022404055.
[ZEĽOVÁ, Alena - BAČOVÁ, Viera - HADUŠOVSKÁ, Slávka - HOMIŠINOVÁ, Mária - OLEJNÍK, Milan - PAUKOVIČ, Vladimír - ŠUTAJ, Štefan - VÝROST, Jozef]

Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku / Štefan Šutaj, Peter Mosný, Milan Olejník ; recenzenti Dagmar Čierna-Lantayová, Marián Gajdoš. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002. - 158 s. + 4 strany obrazovej prílohy. - ISBN 8022407313.
[ŠUTAJ, Štefan - MOSNÝ, Peter - OLEJNÍK, Milan]

Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953 / Soňa Gabzdilová-Olejníková, Milan Olejník ; recenzent Jan Pešek. - Bratislava : Spoločenskovedný ústav SAV : Slovenské národné múzeum : Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004. - 206 s. - ISBN 8096762192 (brož.).
[GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa (50%) - OLEJNÍK, Milan (50%) ]

Ethnic Minorities in Slovakia in the Years 1918 - 1945 : A Survey / Martin Pekár et al. ; recenzenti Štefan Šutaj, Peter Švorc.
[Národnostné menšiny na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 : Prehľad]. - Prešov : UNIVERSUM-EU, 2011. - 195 s. - Č. projektu: VEGA 1/0044/10. - ISBN 9788055504421 (brož.).
[PEKÁR, Martin (30%) - BORZA, Peter (5%) - DŽUJKO, Ján (5%) - GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa (5%) - GBÚROVÁ, Marcela (10%) - JUROVÁ, Anna (5%) - KOZIAK, Tomáš (5%) - OLEJNÍK, Milan (20%) - PODOLEC, Ondrej (10%) - TOKÁROVÁ, Zuzana (5%) ]

Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov a dobovej slovenskej tlače (1918 - 1929) / Milan Olejník ; recenzent Štefan Šutaj. - 1. vyd. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. - 139 s. - ISBN 9788089524044 (brož.).
[OLEJNÍK, Milan (100%) ]

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 21, Year 2018, Issue 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling