Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Čo sme stihli v máji?

... čítaj viac

Doktorandi sa vzdelávali v oblasti komunikácie a prezentačných zručností

Práca vedca zahŕňa okrem výskumnej činnosti či publikačnej činnosti aj účasť na konferenciách, seminároch, prednáškach či workshopoch s cieľom odkomunikovať vedecké poznatky a zistenia odbornému, ale neraz i laickému publiku.  Úroveň verbálneho ... čítaj viac

Pozvánka na ústavný seminár

... čítaj viac

Oznam o konaní volieb členov Správnej rady CSPV SAV

... čítaj viac

Konferencia "Psychológia práce a organizácie 2018"

V dňoch 23. – 24. mája 2018, sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konal ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s dlhou tradíciou "Psychológia práce a organizácie 2018". Organizačne tento rok zastrešovala Katedra ... čítaj viac

Hľadajú sa noví doktorandi a nové doktorandky !

Ak máš záujem o doktorandské štúdium v Centre spoločenských a psychologických vied SAV, potom čítaj ďalej !     Viac informácii ohľadne podmienok prijatia na doktorandské štúdium nájdeš na týchto ... čítaj viac

Infografika za mesiac apríl 2018

... čítaj viac

Doktorandky histórie na konferencii v Hradci Králové.

V dňoch  4. a 5. apríla 2018 sa naše doktorandky histórie Miroslava Gallová a Marianá Tkáčová aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Konferencia sa konala v ... čítaj viac

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling