Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Darovanie krvi 11.4.2018

Dňa 11.4.2018 sa už tradične konalo jarné darovanie krvi, ktoré organizačne zastrešoval riaditeľ Neurobiologického ústavu SAV RNDr. Ján Gálik, CSc. Za náš ústav krv darovali kolegovia Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.,  Mgr. Denisa Fedáková, PhD. ... čítaj viac

Konferencia CSPV SAV Stará Lesná 2018

V dňoch 5. - 6. apríla 2018 sa v kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej stretol celý kolektív Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Tento ročník organizačne zastrešil práve Spoločenskovedný ústav v Košiciach. Vedeckých pracovníkov a ... čítaj viac

„Roadshow“ mladých vedcov po školách

V rámci projektu „Roadshow“ mladých vedcov po školách vyrazila vo štvrtok 8.3.2018 na „roadshow“ po gymnáziách na východnom Slovensku naša doktorandka Zuzana Kožárová. Spoločne s dvomi ďalšími doktorandkami z ... čítaj viac

Ako sa študenti SPŠE pripravovali na svet práce.

V utorok, 20. 2. 2018 si pripravili pracovníci ústavu Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. a Mgr. Michal Kentoš, PhD. pre študentov SPŠ elektrotechnickej v Košiciach workshop na tému „Pripravte sa na svet práce“. Cieľom bolo pomôcť študentom končiacich ... čítaj viac

Nová publikácia Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí.

Svetlo sveta uzrela nová publikácia s názovom: Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí, ktorej autormi sú Štefan Šutaj, Nikola Regináčová, Lucia Heldáková. Ide o ... čítaj viac

Veronika Pastrnáková na konferencii v Sarajeve.

V dňoch 16.-19.10.2017 sa pod záštitou EFPSA (European Federation of Psychology Students´ Associations) konala v Sarajeve, hlavnom meste Bosny a Hercegoviny, konferencia s podtitulom “Overcoming Divisions: Broadening Psychology”, ktorej hlavnou témou bolo rozširovanie psychológie do ... čítaj viac

November 2017

... čítaj viac

Klára Kohout súčasťou festivalu Matrioshka 2017

Naša doktorandka histórie Klara Kohout bola súčasťou hneď niekoľkých akcií venovaných problematike Novembra 1989, ktorých cieľom bolo oboznámiť mladých ľudí s absurdnými reáliami totalitného režimu. Vo štvrtok 16.11.2017 ... čítaj viac

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling