Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

I. medzinárodné karpatské sympózium

V dňoch 27. – 28. septembra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra SAV Academia v Starej Lesnej uskutočnilo I. medzinárodné karpatské sympózium, ktoré organizovala Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Spoločenskovedný ústav Centra ... čítaj viac

Nová doktorandka psychológie Mgr. Veronika Pastrnáková

Cogito, ergo sum, teda, aspoň myslím. Celý život nad niečím premýšľam, a tak som sa vlastne dostala aj ku PhD. štúdiu. Ako absolvent jednoodborovej psychológie na Katedre psychológie na UPJŠ v Košiciach som taktiež premýšľala, ako ďalej, čo budem ... čítaj viac

Noc výskumníkov 2017

Aj tento rok sme sa zúčastnili vydarenej akcie Noc výskumníkov 2017, ktorá si za cieľ kladie priblížiť návštevníkom prácu výskumných pracovníkov z najrôznejších vedeckých oblastí. Naši doktorandi na čele s Máriou ... čítaj viac

Nový doktorand psychológie Juraj Martonyik

Životom k umeniu, umením k životu, a oboma k psychológii. Takto by sa dala v skratke opísať moja cesta k psychológii, ktorej prvé kroky som nevedomky vykonal už veľmi dávno, avšak konkrétne tvary nabrala až v nedávnom období. Ako študent umenia a remesiel, a ... čítaj viac

Konferencia Sociálne procesy a osobnosť 2017

Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a v dňoch18. – 20. Septembra 2017 sa v malebnom pokojnom prostredí Brnenskej priehrady konal jubilejný XX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne procesy a osobnosť s podtitulom „Looking back, looking for...“. Takmer ... čítaj viac

Predstavujeme doktorandku Zuzanu Kožárovú !

Ako som sa dopracovala až k doktorandskému štúdiu na Spoločenskovednom ústave CSPV SAV? Moja cesta započala prijatím na Katedru psychológie v Košiciach (FF UPJŠ). Počas piatich rokov som sa do tohto odboru úplne zamilovala a v súčasnosti sa všetky moje ... čítaj viac

Predstavujeme doktorandku Luciu Heldákovú !

„Historia magistra vitae“ bol citát, ktorý som si napísala na stránku svojho prvého dejepisného zošita v piatej triede základnej školy. Dejepis ma od mala fascinoval. Celé detstvo som chodila po historických uličkách Kežmarku, študovala na ... čítaj viac

NÁVŠTEVA OBCE TARNABOD

Dňa 4. júla v rámci projektu RARE naši zamestnanci (riešitelia projektu)  navštívili obec Tarnabod s cieľom zoznámiť sa s prevádzkovaním podniku, ktorý poslúžil ako dobrý príklad z praxe.     Obec Tarnabod leží v Maďarsku, v ... čítaj viac

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals