Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Zavítali sme na Deň kariéry UPJŠ 2017

V Utorok 25. apríla 2017 sa Spoločenskovedný ústav CSPV SAV prvýkrát zúčastnil nultého ročníka Dňa kariéry UPJŠ organizovaného Univerzitným poradenským centrom. Oddelenie psychológie reprezentovali Mgr. Denisa Fedáková, PhD. ... čítaj viac

Jarné darovanie krvi

Dňa 11.4.2017 sa už tradične konalo jarné darovanie krvi, ktoré organizačne zastrešoval  a zároveň zahájil riaditeľ Neurobiologického ústavu SAV RNDr. Ján Gálik, CSc. Pripojilo sa k nemu dovedna 20 akademikov, medzi nimi aj naši kolegovia Mgr. Mária ... čítaj viac

2. ročník Konferencie CSPV SAV Smolenice 2017

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) organizovalo 2. ročník pracovnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch  3. a 4. apríla 2017 v KC Smolenice. Vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ... čítaj viac

Inováciami k efektívnejšej cezhraničnej spolupráci / Through innovations to effective cooperation

Identifikáciou faktorov efektívnej cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou sa v dňoch 16.- 17. marca 2017 v Kongresovom centre v Starej Lesnej zaoberalo vyše 60 odborníkov zo Slovenska, Ukrajiny, Nórska, Poľska i Holandska. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia pod ... čítaj viac

Denisa Fedáková sa stala riaditeľkou Centra spoločenských a psychologických vied SAV

Predsedníctvo SAV na svojom 43. zasadnutí dňa 12. januára 2017 schválilo vymenovanie Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. do funkcie riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV s účinnosťou od 1. februára 2017 na obdobie štyroch  rokov. Menovanie sa ... čítaj viac

Slovensko sa zapojí do 8. kolo ESS

Slovensko počas konferencie Globálne megatrendy potvrilo svoju účasť na 8. kole ESS (European Social Survey). Na konferencii zazneli aj príspevky našich kolegov: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Mgr. Denis Fedáková, PhD. a Mgr. Michal Kentoš, PhD. Viac informácii sa ... čítaj viac

Výstava: Ako sa žilo vašim vrstevníkom v roku 1989

Dňa 17. novembra sa vďaka šikovnosti našej kolegyne Kláry Kohoutovej uskutočnila výstava „Ako sa žilo vašim vrstevníkom v roku 1989“. Fotografie z výstavy si možete pozrieť ... čítaj viac

Konferencia: Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí

Dňa 14. - 15. novembra sa v Historickej aule Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom: „Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí“. Konferencia bola ... čítaj viac

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals