Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Pozvánka na podujatie Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Srdečne Vás pozývame na zaujímavé podujatie, ktorého hosťom bude náš doktorand histórie Mgr. Ondrej ... čítaj viac

Získaj PhD. na Spoločenskovednom ústave SAV !

Už len pár dní ostáva záujemcom o doktorandské štúdium v študijných programoch Pracovná a sociálna psychológia a Slovenské dejiny, aby zaslali prihlášku.   Nasledujúca infografika Vám poskytne prehľad krokov, ktoré ... čítaj viac

Boli sme súčasťou FPT HEALTH WEEK 2017.

Práca psychológov Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV nie je len o výskume. Dokazujú to naši kolegovia Mgr. Denisa Fedáková, PhD., Mgr. Michal Kentoš, PhD., ktorí spoločne s doktorandkou psychológie Zuzanou Kožárovou pripravili pre zamestnancov ... čítaj viac

Zavítali sme na Deň kariéry UPJŠ 2017

V Utorok 25. apríla 2017 sa Spoločenskovedný ústav CSPV SAV prvýkrát zúčastnil nultého ročníka Dňa kariéry UPJŠ organizovaného Univerzitným poradenským centrom. Oddelenie psychológie reprezentovali Mgr. Denisa Fedáková, PhD. ... čítaj viac

Jarné darovanie krvi

Dňa 11.4.2017 sa už tradične konalo jarné darovanie krvi, ktoré organizačne zastrešoval  a zároveň zahájil riaditeľ Neurobiologického ústavu SAV RNDr. Ján Gálik, CSc. Pripojilo sa k nemu dovedna 20 akademikov, medzi nimi aj naši kolegovia Mgr. Mária ... čítaj viac

2. ročník Konferencie CSPV SAV Smolenice 2017

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) organizovalo 2. ročník pracovnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch  3. a 4. apríla 2017 v KC Smolenice. Vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ... čítaj viac

Inováciami k efektívnejšej cezhraničnej spolupráci / Through innovations to effective cooperation

Identifikáciou faktorov efektívnej cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou sa v dňoch 16.- 17. marca 2017 v Kongresovom centre v Starej Lesnej zaoberalo vyše 60 odborníkov zo Slovenska, Ukrajiny, Nórska, Poľska i Holandska. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia pod ... čítaj viac

Denisa Fedáková sa stala riaditeľkou Centra spoločenských a psychologických vied SAV

Predsedníctvo SAV na svojom 43. zasadnutí dňa 12. januára 2017 schválilo vymenovanie Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. do funkcie riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV s účinnosťou od 1. februára 2017 na obdobie štyroch  rokov. Menovanie sa ... čítaj viac

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students