Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Doktorandi sa vzdelávali v oblasti komunikácie a prezentačných zručností

Práca vedca zahŕňa okrem výskumnej činnosti či publikačnej činnosti aj účasť na konferenciách, seminároch, prednáškach či workshopoch s cieľom odkomunikovať vedecké poznatky a zistenia odbornému, ale neraz i laickému publiku.  Úroveň verbálneho prejavu vedca, resp. doktoranda je v tomto kontexte veľmi dôležitá. To si dobre uvedomujú aj naši doktorandi, ktorí 29.-30. mája vyrazili do Bratislavy, aby sa zdokonalili v oblasti komunikačných a prezentačných zručností.  

Pod taktovkou dvoch lektorov - Zuzany Fialovej a Dušana Ondrušeka sa Ivana Piterová, Veronika Pastrnáková, Klara Kohout, Lucia Heldáková a Juraj Martonyik zlepšovali v schopnosti vytvoriť a odprezentovať pútavú prezentáciu pre rôzne publikum či v zvládaní trémy a stresu pred prezentovaním. 

 

"Kurz bol zameraný na doktorandov SAV, vďaka tomu sa vytvorila platforma na spoznanie PhD. študentov z iných ústavov. "Pošérovali" sme si skúsenosti, informácie. Vyskúšali sme si prezentovať pred odborným publikom..." hovorí doktorandka histórie Klara Kohout.

Veríme, že doktorandi vyťažili s kurzu čo najvac a ich odborné vystúpenia na vedeckých ale aj nevedeckých podujatiach zaujmú každého poslucháča.

 

Zľava Ivana Piterová, Veronika Pastrnáková, Klara Kohout a Juraj Martonyik

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling