Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Doktorandky histórie na konferencii v Hradci Králové.

V dňoch  4. a 5. apríla 2018 sa naše doktorandky histórie Miroslava Gallová a Marianá Tkáčová aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Konferencia sa konala v krásnom českom meste Hradec Králové a organizačne ju zastrešil Historický ústav Filozofickej fakulty Univerzity Hradec Králové.

 

Príspevok Mirky bol zameraný na Ženy druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia vo svetle slovenskej historiografie.

 

 

Mariannin príspevok sa týkal „Pull faktorov migrácie a urbanizácie mesta Košice v 2. polovici 20. Storočia.“

 

Viac fotiek z konferencie nájdete tu.

 

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling