Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Európska sociálna sonda opäť na Slovensku

Slovenskí vedci z Centra spoločenských a psychologických vied SAV uspeli v spolupráci s GfK Slovakia v prestížnom medzinárodnom tendri a získali možnosť realizovať pilotný projekt deviatej vlny Európskej sociálnej sondy na Slovensku.

Cieľom tohto projektu je zmapovať názory obyvateľov na aktuálne otázky života na Slovensku a v meniacej sa Európe. Respondenti budú vyjadrovať svoje názory na kvalitu života, migráciu, spravodlivosť, či dôveru v medziľudských vzťahoch. Neobídu ani problematiku diskriminácie a rozdielov v príjmoch.  „Slovenskí respondenti počas testovacej fázy pomôžu vylepšiť konečnú verziu otázok, ktoré budú na budúci rok kladené respondentom vo viac ako 20 krajinách Európy," uviedol Michal Kentoš z CSPV SAV.

„Unikátom tohto projektu je aj testovanie nového systému interakcie anketára s respondentom, pomocou ktorého vieme v reálnom čase získať obraz o práci anketárov v teréne a reagovať tak na ich požiadavky," informovala projektová manažérka GfK Slovakia Michaela Laciková.

ESS je medzinárodný komparatívny výskum opakovaný v dvojročnom cykle v európskych krajinách. Hlavným cieľom projektu je od jeho založenia v roku 2001 monitorovať a interpretovať postoje a hodnoty obyvateľov európskych krajín vo väzbe na meniace sa európske inštitúcie. ESS zároveň podporuje používanie pokročilých metód medzinárodného komparatívneho výskumu.

Jedným zo základných princípov ESS je, že všetky získané dáta s kompletnou dokumentáciou sú voľne dostupné na www.europeansocialsurvey.org.

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling