Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Inováciami k efektívnejšej cezhraničnej spolupráci / Through innovations to effective cooperation

Identifikáciou faktorov efektívnej cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou sa v dňoch 16.- 17. marca 2017 v Kongresovom centre v Starej Lesnej zaoberalo vyše 60 odborníkov zo Slovenska, Ukrajiny, Nórska, Poľska i Holandska.

Medzinárodná vedecko-praktická konferencia pod názvom „Inovatívne zabezpečenie súčasnej cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny“ bola vyvrcholením projektu „Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (č. CBC01030, www.cbcinnovations.sk), financovaného z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Cieľom projektu, ktorého prijímateľom je Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Spoločenskovedný ústav v Košiciach, bolo získanie a analýza informácií o formách, metódach a výsledkoch činnosti Barentsovej Euroarktickej rady a Regionálnej rady a ich aplikovanie pre jednotlivé subjekty decíznej sféry na Slovensku a Ukrajine. Implementácia skúseností z práce severoeurópskych orgánov by mala zvýšiť efektívnosť spolupráce prihraničných regiónov a lokalít a zároveň aj transhraničného karpatského regiónu ako celku.

 

 

On 16-17 March, 2017 in the High Tatras, in Stara Ljesna, the Congress Centre of Slovak Academy of Sciences hosted an International scientific and practical conference "Innovative Provision of the Modern Cross-Border Cooperation between Slovakia and Ukraine."

The conference was held within the framework of the project "Information Management and Implementation of Innovative Approaches to Cross-Border Cooperation between Slovakia and Ukraine", funded by a grant from the Norwegian kingdom with the help of the Norwegian Financial Mechanism and co-financed from the state budget of the Slovak Republic.
Apart from the project beneficiary - the Centre of social and psychological sciences of Slovak Academy of Sciences and its partners, this highly representative forum (of a total of about 70 people) was attended by the representatives of the Ministry of Foreign Affairs of Norway, the Czech Republic, Hungary, authoritative experts from Poland, the Netherlands, Slovakia and Ukraine.

 

 

Fotogaléria

Krátke video zachytavajúce priebeh konferencie

 

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling