Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Konferencia CSPV SAV Stará Lesná 2018

V dňoch 5. - 6. apríla 2018 sa v kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej stretol celý kolektív Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Tento ročník organizačne zastrešil práve Spoločenskovedný ústav v Košiciach. Vedeckých pracovníkov a pracovníčky jednotlivých zložiek - Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV v Bratislave, čakali dva dni bohatého programu. Diskutovalo sa o vedeckom smerovaní, prebiehajúcich ale aj nových projektoch, o etických otázkach výskumu, a možnostiach a výzvach vyplývajúcich z transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Prvý deň ukončila doktorandská sekcia, v rámci ktorej nádejní vedci v neformálnej atmosfére diskutovali o témach svojho výskumu.

Druhý deň boli na programe workshopy k jednotlivým projektom, počas ktorých sa mali možnosť stretnúť pracovné tímy, ale aj zájemcovia o dané témy:

E. Nemcová: VEGA: Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie

V. Čavojová:VEGA: Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií. Prečo ľudia veria nezmyslom?

R. Hanák: VEGA: Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach

J. Gurňáková: VEGA: Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby

R. Filčák: VEGA: Prístupy ku komplexnému hodnoteniu vplyvu politiky súdržnosti k budovaniu regionálnej a sociálnej kohézie a prognózy trendov

 


Všetci sa zhodli na tom, že každoročné stretnutie má svoj význam, jednak z hľadiska výmeny informácií medzi jednotlivými zložkami Centra, ale aj utužovania vzájomných vzťahov. 

 

 

Foto: Igor Taldík

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling