Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Konferencia Sociálne procesy a osobnosť 2017

Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a v dňoch18. – 20. Septembra 2017 sa v malebnom pokojnom prostredí Brnenskej priehrady konal jubilejný XX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne procesy a osobnosť s podtitulom „Looking back, looking for...“. Takmer 100 psychológov a doktorandov prezentovalo formou orálnych príspevkov alebo posterov svoje výskumné zistenia. 

Pozornosť bola venovaná aktuálnym spoločenským témam. Prednášalo sa o vnímanom bepzečí v kotexte práce a osobnosti,  o predsudkoch a minoritách, či o zdraví a psychológii v kontexte modernej medicíny. 

S príspevkami vystúpili Michal Kentoš a Jozef Výrost v rámci sympózia Vnímané bezpečie v kontexte práce a osobnosti.

 

Svoje postery odprezentovali doktorandky Ivana Piterová a Zuzana Kožárová.

 

Viac informácii nájdete na webovej stránke konferencie : http://www.spao.eu/spo-information.php

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling