Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

„Roadshow“ mladých vedcov po školách

V rámci projektu „Roadshow“ mladých vedcov po školách vyrazila vo štvrtok 8.3.2018 na „roadshow“ po gymnáziách na východnom Slovensku naša doktorandka Zuzana Kožárová. Spoločne s dvomi ďalšími doktorandkami z košických ústavov nahradili na jednej vyučovacej hodine učiteľov, aby študentom gymnázií v Košiciach, v Prešove a vo Vranove nad Topľou predstavili prácu vedca a priblížili svoj výskum.

 

 

Zuzana sa vo svojej dizertačnej práci orientuje na tému uplatnenia mladých ľudí na trhu práce, rozvoja kľúčových kompetencií, a to predovšetkým podnikavosti, prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

"Tých 45 minút som sa snažila využiť nato, aby som študentom poskytla čo najviac praktických tipov ako sa uplatniť v súčasných podmienkach, kedy len diplom a dobré známky nestačia. U mladých ľudí sa cení proaktivita, flexibilita, vysoká úroveň kľúčových kompetencií (soft skillov) ale aj podnikavosť. Tie si môžu rozvíjať vzdelávaním sa aj vo voľnom čase (napr. účasťou na rôznych projektoch, workshopoch, online vzdelávaní),  získavaním pracovných skúseností už počas školy (formou dobrovoľníctva, stáži či brigád), či cestovaním (napr. prostredníctvom projektu ERAZMUS).
Apelovala som na to, že najdôležitejšie je však zistiť čo chcem v živote robiť, čomu sa chcem venovať. V tom by malo byť nápomocné kariérové poradenstvo, ktoré v súčasnosti okrem psychologických testov využíva inovatívne metódy, napr. čoraz populárnejší kariérový koučing či rozvojové tréningové programy. Ak tieto tipy využijú, zvyšujú svoje šance, že v budúcnosti budú úspešní a spokojní vo svojej práci, či už ako zamestnanci alebo podnikatelia."

 

Doktorandky Slovenskej akadémie vied boli určite zaujímavým spestrením vyučovania a ich prednášky ocenili ako študenti, tak vedenie škôl. O úspešnosti a význame tohto projektu, ktorý sa vďaka Monike Hucákovej úspešne zrealizoval vo viacerých krajoch, nie je pochýb a veríme, že sa mladým vedcom v školách podarilo inšpirovať študentov k výberu kariéry vedca.

 

Viac fotiek nájdete vo fotogálerii.

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling