Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Nová publikácia Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí.

Svetlo sveta uzrela nová publikácia s názovom: Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí, ktorej autormi sú Štefan Šutaj, Nikola Regináčová, Lucia Heldáková.

Ide o zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie z riešenia vedeckého projektu APVV-15-0745
Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku.

Bližie informácie nájdete tu: http://www.svusav.sk/sk/submenu2/publikacie/ .

 

K dispozícii je v elektronickej i v printovej podobe, v slovenskom alebo anglickom jazyku.

 


 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling