Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Nový doktorand psychológie Juraj Martonyik

Životom k umeniu, umením k životu, a oboma k psychológii. Takto by sa dala v skratke opísať moja cesta k psychológii, ktorej prvé kroky som nevedomky vykonal už veľmi dávno, avšak konkrétne tvary nabrala až v nedávnom období.


Ako študent umenia a remesiel, a neskôr fotografie som sa stále zaoberal skôr analýzou tvorivosti a spôsobom ako jednotlivci na umenie nazerajú, než samotnou tvorbou. Bol som fascinovaný tým, ako sa môžu dvaja ľudia pozerať na to isté dielo a interpretovať ho fundamentálne rozdielnym spôsobom. Uvedomil som si, ako veľmi záleží pri vytvorení si určitej mienky na osobných skúsenostiach, implicitných ako aj explicitných postojoch, a spolupôsobení mnohých ďalších faktorov. Po napísaní bakalárskej práce v téme umenia som si uvedomil, že má možno väčší presah s psychológiou než so samotným umením, a to istým spôsobom „spečatilo“ môj osud.
Už počas magisterského štúdia psychológie som začal pracovať s marginalizovanými, a sociálne ostrakizovanými skupinami ako dobrovoľník, čo ma po jeho ukončení doviedlo až k práci pre detský domov. Následne keď sa ponúkla možnosť študovať phd, a na tému ktorá by mohla predstavovať určitú syntézu mojich doterajších záujmov, rozhodol som sa pre doktorandské štúdium na Spoločenskovednom ústave CSPV SAV.


V mojej dizertačnej práci sa venujem tým faktorom, ktoré môžu hypoteticky ovplyvňovať postoj jednotlivcov k etnickým skupinám, či po stránkach národnostných, rasových, alebo iných.  Takisto sa zaujímam o osobnostné predpoklady, ktoré môžu tvoriť a ovplyvňovať tieto názory a postoje.

 

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling