Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Pracovná príležitosť

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV organizačná zložka Spoločenskovedný ústav so sídlom Karpatská 5, Košice vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky.

Predpokladaný nástup: 15.09.2017
Pracovný úväzok: 100%
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vykonávaní práce vo verejnom záujme

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- Ukončené PhD. vzdelanie v odbore história prípadne v príbuzných spoločenských a humanitných vedách;
- Podmienkou je dobrá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka;
- Výhodou je publikovanie v renomovaných vedeckých časopisoch a skúsenosť s participáciou na národných alebo medzinárodných projektoch;

Požadované materiály:
- štruktúrovaný životopis
- motivačný list
- zoznam publikačnej činnosti
- projekt výskumnej činnosti

Termín na zasielanie dokumentov: 24.8.2017

Záujemcovia/záujemkyne o pracovné miesto zašlú požadované dokumenty v elektronickej podobe na adresy: kalist@saske.sk a sutaj@saske.sk – do predmetu správy uvedú: „konkurz na vedeckého pracovníka“.

Termín konania osobného pohovoru: posledný augustový týždeň

 

 

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling