Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Predstavujeme doktorandku Luciu Heldákovú !

„Historia magistra vitae“ bol citát, ktorý som si napísala na stránku svojho prvého dejepisného zošita v piatej triede základnej školy. Dejepis ma od mala fascinoval. Celé detstvo som chodila po historických uličkách Kežmarku, študovala na základnej škole z roku 1911 a na gymnáziu s bohatou históriou, kde predo mnou študoval aj Pavol Országh Hviezdoslav, Pavol Jozef Šafárik, Ladislav Medňanský a mnohí ďalší. Sen sa mi splnil, históriu som vyštudovala a naďalej sa plní v podobe doktorandského štúdia, ktorého výhodou je špecializácia na konkrétne obdobie dejín. Venujem sa 20. storočiu, kultúrnym dejinám, menšinovej problematike, ale zaujíma ma aj filozofia a dejiny môjho rodného mesta, Kežmarku.

 


V dizertačnej práci sa skĺbilo všetko pre mňa zaujímavé v problematike činnosti informačných médií v povojnovej výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Nová geopolitická situácia po ukončení druhej svetovej vojny priniesla otázku usporiadania hraníc a taktiež vysporiadanie sa s národnostnými menšinami. Po schválení odsunu nemeckej menšiny víťaznými mocnosťami sa vláda Československa naďalej pokúšala o naplnenie svojej predstavy, vytvoriť národný štát Čechov a Slovákov, s čím súvisela snaha o transfer obyvateľov maďarskej menšiny z územia Slovenska. Po podpise Dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom  sa vytvorili podmienky pre propagačnú a agitačnú činnosť s cieľom posilniť národné povedomie Slovákov žijúcich v Maďarsku, a tým zvýšiť počet prihlásených obyvateľov na výmenu. Cieľom mojej dizertačnej práce je skúmať a spracovať propagáciu výmeny, pretože bez nej by sa obyvatelia na výmenu neprihlásili, čoho výsledkom by bolo stroskotanie celej akcie.


A prečo je to dôležité? Celé dnešné smerovanie Slovenska a sveta sa vyvíja na základe historických skutočností. Je dôležité poznať priebeh a následky minulých udalostí, aby sa spoločnosť vedela vysporiadať s tými súčasnými.

Historia magistra vitae...

 

Viac sa o Lucii dozviete TU.

 

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling