Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Predstavujeme doktorandku Zuzanu Kožárovú !

Ako som sa dopracovala až k doktorandskému štúdiu na Spoločenskovednom ústave CSPV SAV?
Moja cesta započala prijatím na Katedru psychológie v Košiciach (FF UPJŠ). Počas piatich rokov som sa do tohto odboru úplne zamilovala a v súčasnosti sa všetky moje (pracovné) aktivity točia okolo neho.

 

Po obdržaní diplomu s titulom Mgr. v priestoroch načančaného divadla, pod svetlami reflektorov a za neutíchajúceho potlesku pyšných rodinných príslušníkov, som sa s istou predstavou o budúcej práci vybrala na pracovný trh. Samotný diplom je tak jedna stotina úspechu (pretože taký istý má minimálne niekoľko desiatok vašich spolužiakov). To, či pochodíte a niekto váš „pracovný balíček“ kúpi, závisí najmä od vašej iniciatívy, šikovnosti, schopnosti „predať sa“ a od toho, či máte v porovnaní s ostatnými v niečom navrch.

Čo sa týka mňa, v súvislosti s vyššie spomenutým som sa s cieľom vlastného sebarozvoja zúčastnila skvelého kurzu. A po ňom ďalšieho. V nich som hľadala svoje kariérne smerovanie a rovnako rozvíjala soft skilly so zámerom vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pre získanie práce snov. Niekedy ju máte priamo pod nosom, preto som po úspešnom ukončení kurzov ostala v danej spoločnosti stážovať a neskôr pracovať. Rozvíjala som seba aj iných a po desiatkach rozhovoroch so študentmi som pochopila, že podobný kurz (akým som prešla ja), by sa zišiel skoro každému (nielen) končiacemu študentovi. Mnoho z nich totiž nemá predstavu o tom, čo by chceli (pozor nie museli alebo mali) v živote robiť, čo ich baví, čo im ide a čo zas nie. Potom mnoho z nich skončí v zamestnaní, ktoré im nedáva zmysel alebo ich frustruje. Preto som sa rozhodla overiť účinnosť kurzu, ktorý má za cieľ pomôcť im spoznať svoje silné a slabé stránky, záujmy, nadania a rozvíjať ich podnikavosť, ktorá sa radí medzi kľúčové kompetencie 21. storočia. 

Podnikavosť sa chápe ako „schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na skutky. Zahŕňa kreativitu, inovácie a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele.“ V kombinácii s dobrým nápadom, nad ktorým budú účastníci kurzu premýšľať, a ktorého potenciál ohodnotia už aktívni podnikatelia, by tak kurz mohol predstavovať dobrý odrazový mostík pre budúce podnikateľské aktivity študentov. Podnikavosť a podnikavé myslenie je však rovnako užitočná v zamestnaní či v osobnom živote.

 

Viac sa dozviete TU

 

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling