Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Predstavujeme novú doktorandku histórie Mgr. Miroslavu Gallovú

Ak mám opísať svoju cestu k doktorandskému štúdiu, musím začať tým, že mojím najobľúbenejším predmetom na základnej škole a na gymnáziu bol dejepis, čo sa následne odzrkadlilo pri výbere môjho ďalšieho štúdia. Ako každý stredoškolák, aj ja som zvažovala niekoľko vysokých škôl a študijných odborov. Nakoniec som sa rozhodla pre štúdium histórie na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Záujem o dejiny ma priviedol tiež k práci v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Betliar, kde som niekoľkokrát počas letnej sezóny pracovala ako lektorka.

 


Už v prvom ročníku bakalárskeho štúdia som vedela, že histórii sa chcem v budúcnosti venovať na vedeckej úrovni, čo ma viedlo k tomu, aby som po ukončení magisterského štúdia pokračovala v doktorandskom štúdiu na Spoločenskovednom ústave Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach.


Vo svojej diplomovej práci som sa venovala životu šľachtických vdov v období raného novoveku v Uhorsku. V súčasnosti svoj výskum zameriavam na postavenie žien a rodové vzťahy v medzivojnovom období na príklade spolkov v meste Košice. Problematiku medzivojnového obdobia som si vybrala z toho dôvodu, že práve po prvej svetovej vojne bolo v Československu zakotvené všeobecné volebné právo, čím nadobudli ženy nové postavenie. V medzivojnovom období nastal rozmach spolkovej činnosti a spolkov, v rámci ktorých môžem skúmať rodové vzťahy i postavenie žien.

 

Viac sa dozviete TU.

 

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling