Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Zavítali sme na Deň kariéry UPJŠ 2017

V Utorok 25. apríla 2017 sa Spoločenskovedný ústav CSPV SAV prvýkrát zúčastnil nultého ročníka Dňa kariéry UPJŠ organizovaného Univerzitným poradenským centrom. Oddelenie psychológie reprezentovali Mgr. Denisa Fedáková, PhD. spoločne s dvomi internými doktorandkami Mgr. Ivanou Piterovou a Mgr. Zuzanou Kožárovou. Oddelenie histórie zastupovali Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. a interné doktorandky Mgr. Lucia Heldáková a Mgr. Klára Kohoutová.

 

 

Cieľom bolo priblížiť študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, s ktorou Spoločenskovedný ústav dlhodobo spolupracuje, prácu vedca, resp. doktoranda, možnosť publikovania v internetovom časopise Človek a spoločnosť, a zároveň ponúknuť možnosť absolvovať doktorandské štúdium na atraktívnej pôde Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

 


V súčasnosti je CSPV SAV poskytovateľom doktorandského štúdia v niekoľkých študijných odboroch na troch rôznych ústavoch:

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV (Košice)
• pracovná a sociálna psychológia (v spolupráci s FF UPJŠ)
• Slovenské dejiny (FF UMB)

Prognostický ústav CSPV SAV (Bratislava) 
• Verejná politika (v spolupráci s FSEV UK)

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV (Bratislava)
• pracovná a sociálna psychológia (v spolupráci s FSEV UK)

 

Štúdium je možné absolvovať v internej (3 roky) alebo externej (5 rokov) forme, v slovenskom a anglickom jazyku. Spoločenskovedný ústav sídli v Košiciach a koho to ťahá západnejšie, možné je prihlásiť sa na štúdium na Prognostickom ústave alebo na Ústave experimentálnej psychológie so sídlom v Bratislave.

Témy dizertačných prác sú veľmi zaujímavé. Pre absolventov psychológie je to oblasť rozhodovania, kritického myslenia a usudzovania o kontroverzných témach či vnímania bezpečia. Absolventov histórie by mohli zaujať témy: život mládeže v rokoch 1969-1989 alebo rodové postavenie žien v medzivojnovom období.

Termíny podávania prihlášok sa blížia, preto ak chcete získať titul PhD. práve v Centre psychologických a sociálnych vied SAV, dlho neváhajte.


Dôležité termíny! 

Prihlášky podávajte do:

  • UNIBA: 30. apríla 2017
  • UMB: 22. mája 2017
  • UPJŠ: 31. mája 2017

 

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu na jednotlivých ústavoch nájdete tu.


Ako to vyzeralo na Dni kariéry UPJŠ si môžete prezrieť tu:

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling