Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Získaj PhD. na Spoločenskovednom ústave SAV !

Už len pár dní ostáva záujemcom o doktorandské štúdium v študijných programoch Pracovná a sociálna psychológia a Slovenské dejiny, aby zaslali prihlášku.

 

Nasledujúca infografika Vám poskytne prehľad krokov, ktoré budete musieť absolvovať. 

 

Viac informácii o vedeckej výchove na SVÚ SAV získate TU!

 

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals