Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Úvod

O nás

V súvislosti s rozvojom vysokého školstva na východnom Slovensku sa stala aktuálnou požiadavka vytvoriť aj v tejto oblasti spoločenskovedné pracovisko. Predsedníctvo SAV navrhlo vybudovať pre spoločenské vedy Spoločenskovedný ústav SAV so sídlom v Košiciach. Činnosť ústavu sa oficiálne začala 1. januára 1975.
V súčasnosti sú na ústave dve oddelenia:

  • Oddelenie histórie – zaoberá sa vedecko-výskumnou činnosťou v oblasti slovenských dejín 20. storočia.
  • Oddelenie sociálnej psychológie – pre oddelenie je ťažiskové dlhodobé zameranie na rozvoj sociálnej psychológie, teda systematické štúdium vzájomných interakcií ľudí a ich sociálneho prostredia.

Spoločenskovedný ústav SAV vydáva internetový časopis Človek a spoločnosť - Indivdual and Society, ktorý vychádza od roku 1998. V časopise sú uverejňované štúdie a články z oblasti spoločenských vied. Časopis je dostupný na internetovej stránke www.clovekaspolocnost.sk. Časopis vychádza 4 krát ročne.

Aktuality

17.12.2014

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku! Spoločenskovedný ústav

10.11.2014

"Ako bezpečne sa cítime na Slovensku?" +"Vývoj vzťahov v školskej triede" - Týždeň vedy a techniky 2014

V rámci Týždňa vedy a techniky 2014 si pre vás Spoločenskovedný ústav SAV pripravil besedu. V príjemnom prostredí kaviarne Café Dias sme sa rozprávali o tom, ako bezpečne sa cítia obyvatelia Slovenskej republiky, čo ovplyvňuje ich úroveň vnímaného

03.11.2014

Medzinárodná vedecká konferencia „Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe“ - 6-7. novembra 2014

  V dňoch 6. – 7. novembra 2014 v priestoroch hotela Academia v Starej Lesnej uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe v 2. polovici 20.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)