Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Úvod

O nás

V súvislosti s rozvojom vysokého školstva na východnom Slovensku sa stala aktuálnou požiadavka vytvoriť aj v tejto oblasti spoločenskovedné pracovisko. Predsedníctvo SAV navrhlo vybudovať pre spoločenské vedy Spoločenskovedný ústav SAV so sídlom v Košiciach. Činnosť ústavu sa oficiálne začala 1. januára 1975.
V súčasnosti sú na ústave dve oddelenia:

  • Oddelenie histórie – zaoberá sa vedecko-výskumnou činnosťou v oblasti slovenských dejín 20. storočia.
  • Oddelenie sociálnej psychológie – pre oddelenie je ťažiskové dlhodobé zameranie na rozvoj sociálnej psychológie, teda systematické štúdium vzájomných interakcií ľudí a ich sociálneho prostredia.

Spoločenskovedný ústav SAV vydáva internetový časopis Človek a spoločnosť - Individual and Society, ktorý vychádza od roku 1998. V časopise sú uverejňované štúdie a články z oblasti spoločenských vied. Časopis je dostupný na internetovej stránke www.clovekaspolocnost.sk. Časopis vychádza 4 krát ročne. Časopis je evidovaný v rámci databáz: ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL  (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), DOAJ  (Directory of Open Access Journals).

Aktuality

12.06.2015

Cena mesta Košice - prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Dňa 7. mája 2015, pri príležitosti Dňa mesta Košice, v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach odovzdal primátor mesta Košice Richard Raši verejné ocenenia. Jedným z ocenených bol aj prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., ktorému bola cena mesta

12.06.2015

Medzinárodná konferencia "Psychológia práce a organizácie - KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA"

V dňoch 20. - 22. 5. 2015 sa na pôde Karlovej Univerzity v Prahe uskutočnila medzinárodná konfrencia pod názvom "Psychológia práce a organizácie - Kvalita pracovního života". Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na zdieľanie teoretických a praktických poznatkov

30.04.2015

Človek a spoločnosť v databáze ERIH PLUS!

Internetový časopis Človek a spoločnosť bol zaradený do databázy ERIH PLUS! Viac informácií nájdete

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)