Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Ako sa študenti SPŠE pripravovali na svet práce.

V utorok, 20. 2. 2018 si pripravili pracovníci ústavu Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. a Mgr. Michal Kentoš, PhD. pre študentov SPŠ elektrotechnickej v Košiciach workshop na tému „Pripravte sa na svet práce“. Cieľom bolo pomôcť študentom končiacich ... čítaj viac

Nová publikácia Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí.

Svetlo sveta uzrela nová publikácia s názovom: Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí, ktorej autormi sú Štefan Šutaj, Nikola Regináčová, Lucia Heldáková. Ide o ... čítaj viac

Veronika Pastrnáková na konferencii v Sarajeve.

V dňoch 16.-19.10.2017 sa pod záštitou EFPSA (European Federation of Psychology Students´ Associations) konala v Sarajeve, hlavnom meste Bosny a Hercegoviny, konferencia s podtitulom “Overcoming Divisions: Broadening Psychology”, ktorej hlavnou témou bolo rozširovanie psychológie do ... čítaj viac

November 2017

... čítaj viac

Klára Kohout súčasťou festivalu Matrioshka 2017

Naša doktorandka histórie Klara Kohout bola súčasťou hneď niekoľkých akcií venovaných problematike Novembra 1989, ktorých cieľom bolo oboznámiť mladých ľudí s absurdnými reáliami totalitného režimu. Vo štvrtok 16.11.2017 ... čítaj viac

Doktorandky histórie v Paríži.

V dňoch 2. – 4. novembra 2017 se uskutočnila v Paríži na Univerzite Nanterre a na Sorbonne konferencia 2nd European Labour History Network, ktorá nadviazala na konferenciu z roku 2015 v Turíne. Konferenciu organizovali francúzski bádatelia v spolupráci s maďarskými. Na konferencii sa ... čítaj viac

Ohliadnutie sa za mesiacom október

... čítaj viac

Týždeň vedy a techniky 2017

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s CVTI SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Tento rok pripadol dátum konania na 6. až  12. novembra ... čítaj viac

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students