Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Európska sociálna sonda » Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

A. Centrálny koordinačný tím (Central Coordinating Team - CCT):

Skladá sa zo zástupcov piatich inštitúcií, zopovedných za projekt ESS od jeho vzniku:

Vedúcou inštitúciou v CCT je:
Centre for Comparative Social Surveys, City University London, UK 
Roger Jowell, hlavný koordinátor do jeho smrti v decembri 2011 (Do októbra  ESS 2003 vedúcou inštitúciou bolo National Centre for Social Research v Londýne, osoba hlavného koordinátora sa nemenila). V súčasnosti je hlavným koordinátorom Rory Fitzgerald. Centrálny koordinačný tím sa skladá z nasledovných členov:

 • Rory Fitzgerald (vedúci)
 • Lorna Ryan (manažér výskumu)
 • Eric Harrison (výskumník)
 • Sally Widdop (výskumníčka) 
 • Ana Villar (výskumníčka) 
 • Lizzy Gatrell (asistentka výskumu)
 • Mary Keane (administrátorka) 

Partnerskými inštitúciami v CCT sú:

B. Vedecká rada projektu ESS (Scientific Advisory Board - SAB)

Predsedom medzinárodnej vedeckej rady je profesor Max Kaase z  International University, Bremen. V SAB má každá účastnícka krajina reprezentanta/ov  a miesta po dvoch členoch sú pre osoby, zastupujúce Európsku komisiu a Európsku nadáciu pre vedu (European Science Foundation - ESF).

C. Metodologická skupina (Methods Group)

Poskytuje poradenstvo v metodologických a technických otázkach pri realizácii projektu. Skladá sa z nasledovných členov: 

D. Panel pre výber vzorky (Sampling Panel)

Tento tím špecialistov poskytuje poradenstvo národným tímom v otázkach výberu vzorky a podieľa sa na overení vhodnosti postupov, zvolených národnými koordinátormi. Skladá sa  z nasledovných členov: 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 4

 • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
 • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

 • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
 • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students