Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Fotogaléria » Noc výskumníkov 2014

Noc výskumníkov 2014

Zamestnanci a doktorandi Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach sa tohto roku už po tretí krát zúčastnili popularizačného podujatia Noc výskumníkov, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 2014 v OC Optima v Košiciach. Prácu oddelenia sociálnej psychológie prezentoval SvÚ SAV v stánku "Odhaľte tajomstvá psychológie". Oddelenie histórie SvÚ SAV v spolupráci s Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach ponúklo pohľad do časov dávno minulých v stánku "Cesta do minulosti". Z bohatej účasti na podujatí sa veľmi tešíme a vidíme sa budúci rok:)

Viac informácií získate na stránke Noci výskumníkov 2014 - http://www.nocvyskumnikov.sk/.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling