Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Internetový časopis

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

Spoločenskovedný ústav SAV vydáva internetový časopis Človek a spoločnosť - Individual and Society, ktorý vychádza od roku 1998. V časopise sú uverejňované štúdie a články z oblasti spoločenských vied.  Časopis vychádza 4 krát ročne. Časopis je evidovaný v rámci databáz: ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL  (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), DOAJ  (Directory of Open Access Journals).

Časopis je dostupný na internetovej stránke www.clovekaspolocnost.sk.

 


 

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling