Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Internetový časopis

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

Spoločenskovedný ústav SAV vydáva internetový časopis Človek a spoločnosť - Individual and Society, ktorý vychádza od roku 1998. V časopise sú uverejňované štúdie a články z oblasti spoločenských vied.  Časopis vychádza 4 krát ročne. Časopis je evidovaný v rámci databáz: ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL  (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), DOAJ  (Directory of Open Access Journals).

Časopis je dostupný na internetovej stránke www.clovekaspolocnost.sk.

 


 

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students