Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Kontakt

Kontakt

Spoločenskovedný ústav, CSPV SAV

Karpatská 5, 040 01  Košice
Slovenská republika

 Vedúci ústavu: Ing. Anna Kalistová (+ 421-55) 625 58 63

kalist@saske.sk

 

http://www.svusav.sk

 
http://www.trivoo.net/

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 2

  • Imagining the Other: Narratives on Germans and Hungarians in Interwar History Textbooks Published in Slovakia
  • Vzťah medzi vybranými kognitívnymi procesmi a porozumením metafore u slovenských vysokoškolských študentov