Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Kontakt

Kontakt

Spoločenskovedný ústav, CSPV SAV

Karpatská 5, 040 01  Košice
Slovenská republika

 Vedúci ústavu: Ing. Anna Kalistová (+ 421-55) 625 58 63

kalist@saske.sk

 

http://www.svusav.sk

 
http://www.trivoo.net/

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling