Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » PhDr. Mária Homišinová, PhD. » Vybrané publikácie: do roku 2010

Vybrané publikácie: do roku 2010

HOMIŠINOVÁ,M.: Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. (Vybrané výsledky skúmania stavu etnickej identity). Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 2003, ISBN 963 206 993 5, 301s.


HOMIŠINOVÁ,M.:  Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. (Teoretická a empirická komparatívna analýza skúmania etnických procesov slovanských minorít). Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006. Mozi Nyomda Bt., Békéscsaba, ISBN 963 8657375, 350s.

HOMIŠINOVÁ,Mária.: Identitás, nyelvhásználat, asszimiláció. Etnikai folyamatok a magyarországi kisebbségi családokban. MTA KI, Gondolat, Budapest, 2008. 298s. ISBN – 978 963 9610 927; ISSN – 1582 – 4479.

HOMIŠINOVÁ,M. – VÝROST.J. (Eds.): Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti (Empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického výskumu), Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 2005, CD ROM, ISBN 80 – 967182 – 7 -  4; 136 s.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling