Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Štruktúra ústavu

Štruktúra ústavu

adresy elektronickej pošty nájdete na stránke Zamestnanci

Vedúca organizačnej zložky: Ing. Anna Kalistová  055/6255863
 
Členovia VR SVU CSPV SAV Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.  
  Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.  
  PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.  
  EXT.: Prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD.  
 
Kolégium: Mgr. Michal Kentoš, PhD.  
  prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.  
  prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.  
  Mgr. Denisa Fedáková, PhD.  
  Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.  
 
Sekretariát: Viera Kacvinská 055/6255856
 
Knižnica: Monika Nickelová  

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students