Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Štruktúra ústavu

Štruktúra ústavu

adresy elektronickej pošty nájdete na stránke Zamestnanci

Vedúca organizačnej zložky: Ing. Anna Kalistová  055/6255863
 
Členovia VR SVU CSPV SAV Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.  
  Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.  
  PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.  
  EXT.: Prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD.  
 
Kolégium: Mgr. Michal Kentoš, PhD.  
  prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.  
  prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.  
  Mgr. Denisa Fedáková, PhD.  
  Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.  
 
Sekretariát: Viera Kacvinská 055/6255856
 
Knižnica: Monika Nickelová  

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling