Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Fotogaléria

Fotogaléria

Darovanie krvi 11.4.2018

Mladí vedci na školách

Workshop "Pripravte sa na svet práce" pe študentov SPŠE

Týždeň vedy a techniky 2017 

Noc výskumníkov 2017

TARNABOD

Newsletter SVU SAV

SVKK podujatie 21.6.2017

Phd. štúdium

Kariérny deň UPJŠ

darovanie krvi 4.2017

Smolenice 3-4-4.2017

Stará Lesná 16-17.3.2017

Ako sa žilo vašim vrstevníkom v roku 1989

Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí

Návšteva z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Psychológia reálnej sebaobrany pre ženy

Pripravte sa s nami na svet práce

Stretnutie mladých historikov - „Migračné procesy v dejinách Európy: Kríza alebo úsvit civilizácie?“

Prezentácia projektu - Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou 

Noc výskumníkov 2016

Posedenie s Mgr. Davidom Kovaříkom, PhD.

Návšteva z Japonska

Seminár: ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  (1939 – 1945)

Raňajky s PhDr. Helenou Noskovou, CSc.

Konferencia Centra spoločenských a psychologických vied 

Konferencia: Hradec Králové (30-31.3.2016)

Darovanie krvi (jar 2016) 

Sociálne procesy a osobnosť 2015

Vedecký brloh/odhaľme spolu tajomstvá poznávania

Jarné darovanie krvi (1.4.2015) 

Noc výskumníkov 2014

Sociálne procesy a osobnosť 2014

Jesenné darovanie krvi (30.10.2014)

Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe v 2. polovici 20. storočia (2014)

Týždeň vedy a techniky 2014