Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Vedecká výchova » Mgr. Miroslava Gallová

Mgr. Miroslava Gallová

Meno: Mgr. Miroslava Gallová
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: gallova@saske.sk
Oddelenie: Oddelenie histórie
Akademická kvalifikácia: Mgr., 2017, FF UPJŠ v Košiciach, odbor História


Oblasti vedeckého záujmu:
- Dejiny rodových vzťahov
- Dejiny Košíc
- Slovenské dejiny v medzivojnovom období

Téma: Rodové vzťahy a postavenie žien v medzivojnovom období (na príklade spolkov v Košiciach)
Školiteľ: Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.

Projekty:

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals