Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Vedecká výchova » Mgr. Ondrej Ivan

Mgr. Ondrej Ivan

Meno:Ondrej Ivan
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: 
Oddelenie: psychológie
Akademické tituly a hodnosti (akademická kvalifikácia): Mgr., 2013, FF UPJŠ v Košiciach


Oblasti vedeckého záujmu:

pracovná spokojnosť
absentérizmus
fluktuácia 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling