Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Vedecká výchova » Mgr. Veronika Pastrnáková

Mgr. Veronika Pastrnáková

Meno: Mgr. Veronika Pastrnáková
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: pastrnakova@saske.sk
Oddelenie: Oddelenie sociálnej psychológie
Akademická kvalifikácia: Mgr., 2017, FF UPJŠ v Košiciach, odbor Psychológia

Oblasti vedeckého záujmu:
- Etnicita a jej prejavy v osobnosti, stereotypy, predsudky, marginalizované skupiny
- Interakcie a sociálne fenomény v skupine
- Psycholingvistika a lingvistika
- Informačno – komunikačné technológie a ich vplyv na človeka a spoločnosť

Téma: Súvislosť hodnotových orientácií a etnických postojov.
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling