Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Vedecká výchova » Mgr. Zuzana Kožárová

Mgr. Zuzana Kožárová

Meno: Mgr. Zuzana Kožárová
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: kozarova@saske.sk
Oddelenie: Oddelenie sociálnej psychológie/histórie

Akademická kvalifikácia: Mgr., 2015, FF UPJŠ v Košiciach, odbor Psychológia

Oblasti vedeckého záujmu:

  • podnikavosť, podnikateľské kompetencie, vnímanie podnikateľských príležitostí
  • konflikt práca - rodina
  • sebaúčinnosť


Téma: Individuálne charakteristiky a funkcia rodiny vo vzťahu k identifikovaniu podnikateľských príležitostí.
Školiteľka: Mgr.  Denisa Fedáková, PhD.

 

Projekty: 

VEGA 2/0118/17 POSUDZOVANIE RIZIKA V ROZHODOVANÍ JEDNOTLIVCOV O OSOBNÝCH A FIREMNÝCH/PODNIKATEĽSKÝCH FINANCIÁCH A PODNIKATEĽSKÝCH PRÍLEŽITOSTIACH. Vedúči projektu: Hanák Róbert, Ing., Mgr. PhD. , 2017-2019, spoluriešiteľ.

 

Publikácie: 

Kožárová, Z., & Piterová, I. (2017). Pracovná spokojnosť doktorandov centra spoločenských a psychologických vied SAV.  In J. Lukáčová (Ed.), Doktorandské štúdium – súčasnosť a perspektívy I. Zborník vedeckých prác (pp.68-81). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students