Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci

Zamestnanci

v adrese elektronickej pošty nahraďte prosím reťazec (na) znakom @

H - oddelenie histórie
P - oddelenie psychológie

PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD. dobes(na)saske.sk P
Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. durkovska(na)saske.sk H
Mgr.  Denisa Fedáková, PhD. dfedak(na)saske.sk P
Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. oficeri(na)saske.sk H
doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc. gabzdil(na)saske.sk H
PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. gajdosm(na)saske.sk
PhDr. Mária Homišinová, PhD. homisin(na)saske.sk P
Viera Kacvinská kacvinsk(na)saske.sk  
Ing. Anna Kalistová kalist(na)saske.sk  
Mgr. Michal Kentoš, PhD. kentos(na)saske.sk P
PhDr. Stanislav Konečný, CSc. konecny(na)saske.sk H
Monika Nickelová nickel(na)saske.sk  
doc. Milan Olejník, PhD. olejnik(na)saske.sk H
Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. saposova(na)saske.sk H
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. sutaj(na)saske.sk H
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.  vyrost(na)saske.sk

P

     

 

Doktorandi oddelenia histórie a psychológie

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students