Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

Meno: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. 
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: vyrost@saske.sk
Oddelenie: sociálnej psychológie
Vybrané publikácieod roku 2012
Akademická kvalifikácia:
1974 psychológia, Filozofická fakulta UPJŠ
1979, PhDr. Psychológia, Filozofická fakulta UPJŠ
1982, CSc. Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
1993, Doc. psychológia, UPJŠ, Košice
1999, DrSc. psychológia, SAV
2002, Prof. psychológia, Masarykova univerzita, Brno

Oblasti vedeckého záujmu: sociálna psychológia

Výučba a spolupráca s VŠ (týkajúca sa len Spoločenskovedného ústavu): FF KU Praha, FF UPJŠ Košice

Zahraničné stáže a pobyty: Open University, Milton Keynes, Reading University

Projekty:
• Vedúci riešiteľ:

     Európska sociálna sonda, 2004  -
• Riešiteľ zahraničných projektov:
     
Brain Drain Issues in Europe, UNESCO – ROSTE, 1991-1995
     Young People Aspirations in a Changing World, British Council, 1994 – 1997
• Riešiteľ domácich projektov:
     viacero projektov VEGA najmä v oblasti sociálnej psychológie
  Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2)  

Členstvo vo vedeckých organizáciách: European Association of Social Psychology

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling