Aktuality

Autor: Veronika Pastrnáková

Smutná správa

...
Čítať viac

Staršie aktuality

Internetový časopis
Človek a spoločnosť

Ročník 21, Rok 2018 Špeciálne číslo

  • Napĺňanie minoritných práv maďarskej menšiny na Slovensku koncom 40. rokov 20. storočia

Ročník 21, Rok 2018 4

  • The Issue of Higher Education for Minorities in Slovakia in the Materials of the Government Council of the Slovak Socialist Republic for Nationalities in the 1970s.

Projekty

Organizačná štruktúra CSPV SAV