Aktuality

Autor: Veronika Pastrnáková

Smutná správa

...
Čítať viac

Staršie aktuality

Internetový časopis
Človek a spoločnosť

Ročník 21, Rok 2018 3

  • The policy of the Czechoslovak government aimed at neutralizing the German threat during 1935 – 1938 with a focus on the situation in Slovakia

Ročník 21, Rok 2018 2

  • Personality traits in relation to the turnover intentions of the qualified employees in the manufacturing industry

Projekty

Organizačná štruktúra CSPV SAV