Internetový časopis
Človek a spoločnosť

Ročník 22, Rok 2019 3

  • The Overcoming of the Romantic Author in the Context of Contemporary Information Society

Ročník 22, Rok 2019 2

  • The progress that motivates - when we want to: Perceived progress as a mediator of the relationship between self-concordance and ongoing effort expenditure

Projekty

Organizačná štruktúra CSPV SAV