Doktorandka Ivana sa vzdelávala na anglickej Cambridge University.