CSPV SAV viditeľné na medzinárodnej konferencii „Psychologie práce a organizace 2021“