Denisa Fedáková sa stala riaditeľkou centra spoločenských a psychologických vied SAV