Diskutovanie o legácii socializmu v sociológii – workshop